Lista aktualności Lista aktualności

Certyfikacja lasów Nadleśnictwa Czerwony Dwór

Certyfikacja to ważny proces zapewnienia jakości zarządzania. O tym jak pracujemy świadczą certyfikaty PEFC i FSC ®.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że został jej przyznany Tu znajdziecie informacje o lasach HCVF w Nadleśnictwie Czerwony Dwór. Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1 ważny do dnia 13.11.2023 r. obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku posiada certyfikat FSC® o numerze SGSCH-FM/COC-008962 i numerze licencji FSC®-C168369, obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP (ważny do 10.08.2026 r.).

FSC (Forest Stewardship Council - Rada Dobrej Gospodarki Leśnej)
jest międzynarodową organizacją „non-profit”, utworzoną po Szczycie Ziemi w 1992 roku. Celem jest wspieranie inicjatyw, zmierzających odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi oraz znakowanie dostępnych na rynku certyfikowanych produktów leśnych. Certyfikowanych w tym systemie obecnie jest 197 817 395 ha na świecie.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej)
to największy system certyfikacyjny na świecie. Organizacja ta ocenia i uznaje krajowe systemy certyfikacji – obecnie 37 krajowych jednostek PEFC, certyfikowanych w tym systemie jest 303 747 440 ha lasów na świecie. Rada PEFC Polska działa przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Krajowe rady opracowują lokalne kryteria, które muszą być zatwierdzone przez PEFC Council w Genewie. Obecny standard został zatwierdzony w 2015 r.