Lista aktualności Lista aktualności

Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2019

Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2019

Nadleśnictwo Czerwony Dwór zrealizowało zadanie pn. „Czynna ochrona nietoperzy
w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2019”, które zakładało wykonanie działania przysposobienia piwnic w celu poprawy warunków zimowania nietoperzy.

W ramach zadania w okresie 21 sierpnia – 18 października 2019 roku przeprowadzono na gruntach Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Czerwony Dwór przysposobienie trzech piwnic ziemianek na miejsca zimowania nietoperzy. Prace wykonano w jednej piwnicy zlokalizowanej na terenie Leśnictwa Bąkowo, jednej w Leśnictwie Janki oraz jednej w Leśnictwie Rogonie, polegały na odkopaniu wejść do piwnic (odsłonięcie wejść), wyrównaniu podłoża wewnątrz, wstawieniu drewnianych drzwi wejściowych z możliwością ich swobodnego otwierania (zakonserwowanych, na zawiasach, zamykanych od zewnątrz kłódką), zabezpieczeniu otworów okiennych, wykonaniu niezbędnych prac murarskich, przytwierdzeniu tablic formatu A-5 informujących o zimowiskach nietoperzy na drzwiach piwnic oraz przymocowaniu cegieł dziurawek oraz desek do sufitów/ścian wybranych piwnic. Działania te mają na celu ograniczenie penetracji wnętrza piwnic w okresie zimowym, zabezpieczyć przed przemarzaniem, a także - przy braku naturalnych szczelin - zwiększyć ilość dogodnych miejsc do hibernacji.

Zadanie pn. „Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwa Czerwony Dwór - 2019” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w formie dotacji w wysokości nie przekraczającej 80% kosztów kwalifikowanych. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 6.642,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote).