Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Turniej drwali Czerwony Dwór / Skalisko 2017

Tradycyjnie już, na początku nowego roku gospodarczego, wraz z Konsorcjum Zakładów Usług Leśnych zorganizowaliśmy turniej drwali, poprzedzony szkoleniem w zakresie BHP i ochrony środowiska w trakcie prac leśnych oraz ich technologii.