Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Czerwony Dwór
Nadleśnictwo Czerwony Dwór
87 523 85 11; 87 523 85 16; 87 523 89 35
87 523 85 11; 87 523 85 16

Czerwony Dwór 13
19 - 411 Świętajno

NIP: 847-000-29-57 REGON: 790011227

Nr rachunku bankowego do obrotu drewnem: 16 1600 1462 1016 7946 4000 0001

adres e-mail do e-faktur: czerwonydwor.faktura@bialystok.lasy.gov.pl

skrzynka e-puap: /pgl_lp_0107/SkrytkaESP

Adres PEF do faktur strukturyzowanych:
Rodzaj adresu PEF: NIP; Numer adresu PEF: 8470002957

Nadleśniczy
Jarosław Kowalewski
87 523 85 11
Zastępca Nadleśniczego
Damian Rant
87 523 85 11
Główny księgowy
Alicja Węglicka
87 523 85 11
Inżynier nadzoru
Zbigniew Rydzewski
504123481
Inżynier nadzoru
Paweł Augustynowicz
504796701

Dział Gospodarki Leśnej

Marta Koncewicz
Tel.: 87 523 85 11
Kinga Dąbrowska - Czernek
Tel.: 87 523 89 35
Jerzy Michał Jakimiuk
Tel.: 87 523 85 11
Judyta Kamieńska
Tel.: 87 523 85 11; 87 523 89 31
Aleksandra Sobotko
Tel.: 87 523 85 11
Grzegorz Konwiego
Tel.: 87 523 85 11

Dział Finansowo - Księgowy

Alicja Węglicka
Główny księgowy
Tel.: 87 523 85 11
Joanna Kowalewska
Tel.: 87 523 85 11
Magdalena Bartczak
Tel.: 87 523 85 11
Karolina Brylewska
Tel.: 87 523 85 11
Katarzyna Monika Gontar
Tel.: 87 523 85 11

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Wiesław Bernatowicz
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 87 523 85 11
Tomasz Łaskowski
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 87 523 85 11
Edyta Domańska
Specjalista ds. obsługi sekretariatu
Tel.: 87 523 85 11
Hubert Dąbrowski
Specjalista ds. inwestycji
Tel.: 87 523 85 11
Paweł Jaworowski
Magazynier - kierowca
Tel.: 87 523 85 11
Dominika Natalia Tucholska
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 87 523 85 11
Karol Podbielski
Specjalista SL ds. udostępniania gruntów
Tel.: 87 523 85 11

Posterunek Straży Leśnej

Wojciech Bowszys
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 87 523 85 11
Ryszard Gontar
Strażnik Leśny
Tel.: 87 523 85 11

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Tomasz Koncewicz
Leśniczy ds. łowieckich
Tel.: 87 523 85 11; 500 044 646

Gospodarstwo Szkółkarsko - Nasienne

Daniel Wierzbiński
Leśniczy ds. szkółkarskich
Tel.: 87 523 85 11; 504 123 491

Samodzielne stanowiska pracy

Alicja Judzewicz
Samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych
Tel.: 87 523 85 11

Punkt alarmowo - dyspozycyjny (PAD)

Dyspozytor PAD
Ochrona przeciwpożarowa
Tel.: +48 87 523 85 11