Lista aktualności Lista aktualności

Kurs dla operatorów leśnych maszyn wielooperacyjnych typu harwester

Szanowni Państwo, z uwagi na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie wszystkich Interesantów oraz pracowników Nadleśnictwa Czerwony Dwór informujemy, iż od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczamy przyjmowanie interesantów.

 

REKRUTACJA

Zapraszamy do udziału

w kursie dla operatorów leśnych maszyn wielooperacyjnych typu harwester.

1. Liczba miejsc: maksymalnie 20

2. Termin rozpoczęcia kursu: 17.08.2020

3. Liczba godzin szkolenia 127, w tym aż 50 godzin szkolenia praktycznego w najlepiej

wyposażonej w Polsce pracowni symulatorów, na placu manewrowym oraz na powierzchni

zrębowej.

4. Miejsce realizacji szkolenia: Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie/Nadleśnictwo

Maskulińskie.

5. Warunki, które muszą spełnić kandydaci:

pełnoletniość,

wykształcenie co najmniej zawodowe,

posiadanie prawa jazdy min. kat. B,

brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora maszyn

leśnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.

6. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły kursowe, zda egzamin UDT i egzamin

praktyczny w lesie, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez instytucję

szkoleniową – Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie oraz zaświadczenie kwalifikacyjne

UDT. Ukończenie kursu nadaje uprawnienia do pracy harwesterem.

7. Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony www.zsl.org.pl lub z sekretariatu.

8. Koszt uczestnictwa w kursie 1 osoby wynosi 10500,00 zł brutto.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać na stronie www.zsl.org.pl, w siedzibie

ZSL w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2 oraz pod numerem 874231128, e-mail: zsdilsz@wp.pl.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność

zgłoszeń (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data wpływu zgłoszenia do ZSL

Ruciane-Nida).