Lista aktualności Lista aktualności

Remont i prace konserwatorskie Piramidy w Rapie

Grobowiec rodziny von Fahrenheid, znany jako Piramida w Rapie został uratowany!

Piramida w Rapie okazała się dla Nadleśnictwa Czerwony Dwór wyzwaniem po każdym wględem. Nie było natomiast wąpliwości, że obiekt wymaga ratowania i to my musimy się nim zająć. Ponad dwa lata trwał ciężki i absorbujący okres przygotowań. W tym czasie zbudowaliśmy rozległą sieć współpracy integrującą środowiska leśne, naukowe, architektoniczne, konserwatorskie oraz administracyjne, dzięki której mogliśmy przygotować się do realizacji tego zadania. Dziękujemy archeologom - Marcie Bura i Januszowi Janowskiemu, którzy włożyli mnóstwo pracy i zaangażowania w badania Piramidy i nadal są z nami. Przygotowaliśmy dokumentację konserwatorską oraz projektowo - budowlaną. Udało nam się przekonać osoby decyzyjne do uruchomienia finansowania tego projektu. 17 lipca 2018 r. zakończył się ten trudny i absorbujący proces. Po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu niegoraniczonego, w ramach Prawa zamówień publicznych, przekazaliśmy teren i samą piramidę firmie Revita Art Sp. z o. o., która podjęła się prac konserwatorskich i remontowo budowlanych zabytku. 26 listopada 2018r. odbył się odbiór techniczny prac. Znów można odwiedzać piramidę!
Poniżej znajdziecie Państwo zapis naszych działań.
Kalendarium działań:
- 17 lipca 2018 r. - podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie placu budowy.
- 17 lipca - 27 lipca 2018 r. - organizacja terenu budowy, wykonanie rusztowań i zabezpieczeń wewnątrz piramidy w części niskiej, czyszczenie muru i usuwanie tynku na zewnątrz budynku.
- 28 lipca - 9 sierpnia 2018 r. - usunięcie wtórnych tynków z elewacji i piramidy (ok. 1/3), zabiegi odgrzybieniowe, rozspoinowanie murów elewacji, izolacja części fundamentowej, prace konserwatorskie drzwi wejściowych i trumien, przemurowania wewnętrzne i zewnętrzne z szyciem muru, spoinowanie ścian zewnętrznych z okrzeskami, rozebranie posadzki ceramicznej.
- 9 sierpnia 2018 r. - transport szczątków do miejsca tymczasowego spoczynku.
- 9 sierpnia - 27 sierpnia 2018 r. - w 90% zakończono przemurowania części niższej budowli, wykonano izolację fundamentów kamiennych, trwają prace związane z rekonstrukcją elewacji oraz wieńców. Trwa rekonstrukcja lunet okiennych i glifów. Odnaleziona została sterczyna - zwieńczenie przypór budowli, co rozwiązało tajemnicę ostatecznego kształtu budowli.
- 27 sierpnia - 5 września 2018 r. - odtworzono lunety okien i gzyms części dolnej. Nadal trwają prace przy elewacji. Praktycznie zakończono przemurowania wewnątrz części dolnej - do odtworzenia pozostała część sklepienia klasztornego zniszczona przez wandali. Pracujemy nad zabezpieczeniem dachu wieżowego oraz rozpoczynają się prace związane z jego konserwacją.
- 6 września - 13 września 2018 r. – trwają prace nad zabezpieczeniem dachu wieżowego (usunięto około 40% wtórnego tynkowania) oraz rozpoczynają się prace związane z jego konserwacją. Rozpoczęto odbudowę sklepienia nad portalem wejściowym.
- 14 września - 10 października 2018 r. - całkowite oczyszczenie budowli z oryginalnych tynków i nałożenie nowych powłok konserwatorskich. Odtworzenie lunet okien i portalu wejściowego. Konserwacja krzyża, trumien i drzwi wejściowych. Przygotowanie do montażu krat okiennych i wejściowej. Przygotowanie do obróbek blacharskich oraz montażu piramidionu. Wykonanie próbek tynków ostatecznych oraz dobór kolorystyki farb.
- 11 października - 16 listopada 2018 r. - malowanie elewacji części wysokiej, nałożenie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, piaskowanie elewacji, montaż krzyża nad wejściem.
- 23 października 2018 r. - na wniosek wykonawcy, ze względu na panujące warunki atmosferyczne, wydłużamy termin realizacji do dnia 21 listopada 2018 r.
- 14 listopada 2018 r. - wykonawca składa zawiadomienie o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego.
- 16 - 21 listopada 2018 r. - ułożenie posadzek wewnątrz kaplicy, montaż krat zabezpieczających i drzwi wejściowych, montaż systemu alarmowego z powiadamianiem o zdarzeniach, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie obsypki fundamentu i opaski wokół budowli, uporządkowanie placu budowy.
- 19 listopada 2018 r. - transport i złożenie szczątków w grobowcu.
- 26 listopada 2018 r. - odbiór techniczny prac remontowo - budowlanych i konserwatorskich.
Osoby i instytucje zaangażowane w ratowanie Piramidy w Rapie:
- Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Lasy Państwowe, nadleśniczy Mariusz Kimszal, sekretarz nadleśnictwa Tomasz Łaskowski
- Revita Art Sp. z o. o. Dewajtis Art, ul. Dewajtis 5/7, 01-815 Warszawa - prezes zarządu p. Krystyna Wadzyńska
- Nadzór inwestorski - Romuald Muszyński, Projektowanie, nadzór inwestorski, Maldanin 18c, 12-200 Pisz
- Nadzór archeologiczny - Izabela Mellin-Wyczółkowska, Mazurska Pracownia Archeologiczna "Rudka", ul. Bałtycka 18, 11-400 Kętrzyn
- Nadzór konserwatorski - dr hab. Janusz Smaza prof. ASP, artysta plastyk
- Projekt budowlany i program prac konserwatorskich - eSPe Studio Stanisław Politalski, Plac Słoneczny 9/1, 01-528 Warszawa
Całość prac została sfinansowana z funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.