Lista aktualności Lista aktualności

Dzień Dumy z Munduru

10 maja Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą swoje „mundurowe święto”, ustanowione za zgodą Ministra Obrony Narodowej, przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej. "Terytorialsi" są nieodłącznym elementem naszego środowiska. Cieszymy się, że jeden z naszych kolegów kieruje się zasadą "Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko".

1000-letnia tradycja dziejów oręża polskiego związana jest z polskim mundurem. Dzień Dumy z Munduru jest uhonorowaniem i promowaniem służby wojskowej oraz wzmacnianiem postaw proobronnych i patriotycznych w społeczeństwie.

Od wojów drużyny Mieszka I i po żołnierzy zbrojnego podziemia lat 1939 – 1945 kształtował się mundur żołnierza polskiego. Żołnierz Wojska Polskiego z dumą i godnością nosił polski mundur. Od Afryki po Narwik, od wód Atlantyku przez niebo Wielkiej Brytanii i kraje Bliskiego Wschodu.

Polscy żołnierze z godnością i bohaterstwem przez tysiąclecie bronili cywilizacji europejskiej i suwerenności naszego kraju kładąc wielokrotnie własne życie na ołtarzu wolności Polski.

Wojska Obrony Terytorialnej, realizując swoje hasło przewodnie "Zawsze Gotowi Zawsze Blisko" oraz Credo Terytorialsa: jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności na stałe wpisały się w rzeczywistość naszych małych ojczyzn.

Na mocy zawartych porozumień Lasy Państwowe współpracują z jednostkami WOT na każdym szczeblu, co obu stronom przynosi wymierne korzyści. Nasze nadleśnictwo stale współpracuje z 4 Warmińsko - Mazurską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej i 44 batalionem lekkiej piechoty.