Lista aktualności Lista aktualności

Nabór wniosków na inwestycje leśne

1 czerwca 2024 r. rozpoczął się nabór wniosków na inwestycje leśne i zadrzewieniowe w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023−2027 (PS 2023-2027). Termin składania wniosków upływa 31 lipca br.

Wsparcie inwestycji leśnych i zadrzewieniowych przyznawane jest w ramach następujących interwencji:
1) Zalesianie gruntów rolnych;
2) Tworzenie zadrzewień śródpolnych;
3) Zakładanie systemów rolno-leśnych;
4) Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

W roku bieżącym wprowadzono szereg uproszczeń i korzystnych dla wnioskodawców rozwiązań wspomagających aplikowanie o premie - pielengnacyjną i zalesieniową.

Wymogiem dla gruntów zalesionych, w tym gruntów z sukcesją naturalną wspieranych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, jest ich przekwalifikowanie na las, zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530).

Nabór wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, w tym do gruntów ze 100 % sukcesją naturalną jest co roku w terminie 15 marca – 15 maja. W bieżącym roku termin ten jest wydłużony do 1 lipca. Do wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej i pierwszej premii zalesieniowej do gruntów z sukcesją naturalną, na których nie jest wymagane wykonanie dolesienia, rolnicy muszą dołączyć plan zalesienia.

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonych materiałach oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi