Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Czerwony Dwór

 

 

Drewno w Nadleśnictwie Czerwony Dwór sprzedawane jest w dwóch formach - sprzedaż detaliczna w siedzibach leśnictw, sprzedaż umowna - poprzez portal leśno - drzewny i system aukcji e-drewno. Ceny reguluje Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerwony Dwór. Poniżej, do pobrania, zamieszczamy treść zarządzenia i aktualny cennik drewna.