Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Ćwiczenia pożarnicze 17.04.2019 r.

W Puszczy Boreckiej gościliśmy funkcjonariuszy: WK PSP w Olsztynie, PK PSP JRG z Ełku, Gołdapi i Olecka, druhów z OSP Kowale Oleckie i Dunajki. Na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeprowadziła ćwiczenia gaszenia pożarów lasów oraz dostarczania wody na duże odległości.