Położenie

Czerwony Dwór - Puszcza Borecka i Lasy Skaliskie

Galeria zdjęć

Po raz kolejny spotkaliśmy się na Seminarium Ekologicznym w Budrach!

Historia

Historia Nadleśnictwa Czerwony Dwór datuje się od roku 1887. Tradycje leśne są jeszcze starsze.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Czerwony Dwór działa na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz. U. 2020 poz. 6), aktów wykonawczych do tej ustawy, statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, oraz regulaminu organizacyjnego. Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku

Podziękowania, gratulacje i wyróżnienia

Nadleśnictwo Czerwony Dwór otrzymało podziękowania za wkład w rozwój i transformację polskiej gospodarki.