Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Czerwony Dór

Czerwony Dwór - Puszcza Borecka i Lasy Skaliskie

Nadleśnictwo Czerwony Dwór położone jest na terenie Pojezierza Mazurskiego. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Czerwony Dwór, około 30 km na pn-wsch od Olecka. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 16,94 tys. ha. Składa się ono z dwóch obrębów leśnych: Czerwony Dwór będący częścią Puszczy Boreckiej oraz Skalisko stanowiący oddzielny kompleks lasu na północ od miejscowości Banie Mazurskie. Poszczególne obręby leśne dzielą się na leśnictwa. Na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór istnieją trzy rezerwaty przyrody: Rezerwat częściowy „Mazury" o powierzchni 392,24 ha, utworzony w roku 1981 w celu zachowania zespołu wodno-leśnego Puszczy Boreckiej. Obejmuje on lasy na wydłużonym wyniesieniu pomiędzy jeziorami Szwałk Wielki, Pilwąg i Łaźno, trzy zalesione wysepki na jeziorze Pilwąg wraz z jego wschodnią częścią. Na terenie rezerwatu spotkać można przykłady sukcesji od roślinności wodnej poprzez szuwarową, zbiorowiska turzycowe, łozowiska do olsów i różnych postaci grądów. Podobne układy nie występują już w pozostałych rezerwatach na terenie Puszczy Boreckiej. Ze względu na obecność wysepek oraz dobrze rozwiniętą część szuwarową, rezerwat odgrywa bardzo ważną rolę w ochronie ptaków. Kolejny, to rezerwat częściowy „Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwałk Wielki" o powierzchni 2,73 ha, utworzony w roku 1975 w celu zachowania lasu liściastego o naturalnym charakterze, oraz rezerwat częściowy „Lipowy Jar" o, powierzchni 49,54 ha, założony w roku 1981 w celu ochrony naturalnego fragmentu drzewostanów lipowych w Puszczy Boreckiej w dobrze zachowanym jarze lokalnego cieku wodnego.