Wydawca treści Wydawca treści

25 lat transformacji i rozwoju godpodarki

Nadleśnictwo Czerwony Dwór otrzymało podziękowania za wkład w rozwój i transformację polskiej gospodarki.

Minister Gospodarki i Starosta Olecki złożyli na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerwony Dwór, inż. Mariusza Kimszala podziękowanie za wkład w transformację i rozwój polskiej gospodarki. Tu znajdziecie relację Gazety Olsztyńskiej / Głosu Olecka i galerię zdjęć (fot. Z. Malinowski). O wydarzeniu informację zamieścił również Powiat Olecki. Galerię zdjęć autorstwa A. Turowskiej znajdziecie tutaj.


Dom Polski w Druskiennikach

Nadleśnictwo Czerwony Dwór pomaga Polakom mieszkającym na Litwie

Nadleśnictwo Czerwony Dwór wpisuje się w działalność środowisk lokalnych. Dzięki współpracy z Domem Polskim w Druskiennikach mieliśmy szansę pomóc naszym rodakom na Litwie.


Akcja Dzikie Mazury

Nadleśnictwo Czerwony Dwór wspomaga Akcję Dzikie Mazury.

Idea kampanii Dzikie Mazury polega zrównoważonym rozwoju ruchu turystycznego i wypromowaniu obszaru. Trzeba to jednak zrobić tak, aby przy okazji nie zniszczyć przyszłości dla następnych pokoleń i zachować w stanie niepogorszonym to, co mamy najcenniejsze – krajobraz, kulturę i przyrodę. Kampania dotyczy terenów  gmin:, Budry, Kruklanki, Kowale Oleckie, Dubeninki, Pozezdrze, Świętajno, Banie Mazurskie, Gołdap, Węgorzewo, Srokowo.


Eko-piknik - dziedzictwo natury i rzemiosła Gołap 2014

26 kwietnia w centrum Gołdapi, już tradycyjnie, odbył się festyn „Eko-piknik - dziedzictwo natury i rzemiosła"

Nadleśnictwo Czerwony Dwór tradycyjnie włączyło się w jego organizację i aktywnie uczestniczyło w imprezie. Organizatorzy i uczestnicy docenili nasze zaangażowanie, za co jesteśmy wdzięczni.


Eurorenoma

Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera jedynie te podmioty (przedsiębiorstwa i instytucje), które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki biznesowej.

Głównym kierunkiem działań Europejskiego Rejestru Renomowanych jest rozwój programu Euro Renoma, którego misją jest promowanie etyki w biznesie oraz prezentowanie opinii Uczestników programu w ważnych kwestiach gospodarczych.

Tu znajdziesz nasz wpis

Celem programu jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w budowaniu ich reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród konkurencji, a także zwiększenie liczby firm działających zgodnie z prawem, z odpowiedzialnością prawną i cywilną oraz ze standardami europejskimi w sposób jasny i zrozumiały dla każdego. Uczestnicy programu Euro Renoma mogą posługiwać się Certyfikatem Europejskiego Rejestru Renomowanych, czyli najbardziej aktualną informacją o rzetelności, solidności i wiarygodności firmy, urzędu czy instytucji.

Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych:

  • Jest oznaką prestiżu i dowodem rzetelności i wiarygodności firmy i instytucji.
  • Wzbudza zaufanie partnerów biznesowych.
  • Pomaga kreować pozytywny wizerunek działalności.
  • Jest świetnym argumentem w negocjacjach rozmowach handlowych.
  • Ułatwia wygrywanie konkursów i przetargów.
  • Zapewnia dodatkowe punkty UE przy ocenie wniosku o dofinansowanie.
  • Pozwala na dodatkową, niebanalną reklamę w Internecie.