Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Czerwony Dwór

Historia Nadleśnictwa Czerwony Dwór datuje się od roku 1887. Tradycje leśne są jeszcze starsze.

Nadleśnictwo Czerwony Dwór ma bogatą historię i tradycje związane z leśnictwem. Od czasów jaćwieskich znajdowała się tu osada leśna, a okoliczne puszcze były terenem polowań i wypraw leśnych. Od wieków Czerwony Dwór był jednostką administracji leśnej.

Rok 1887
Utworzenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór jako jednostki administracyjnej (Nadleśnictwo Królewskie) wchodzącej w skład dóbr Królestwa Prus.

Rok 1903
Pierwsze urządzenie gospodarstwa leśnego na okres pięcioletni.

Ilustracje pochodzą z książki "Treuburg: Ein Grenzkreis in Ostpreussen" Klausa Krecha  ©Kommisions-Verlag G. Rautenberg (1990) dzięki uprzejmości p. Marka Nowickiego: szkice z gospody Waltkatze w Czerwonym Dworze ~1905; zdjęcia - z kolekcji Daniela Wierzbińskiego

Rok 1909

Rewizja planu urządzania lasu.

1919-1939
Własność Państwa

od roku 1945
Stopniowe zwiększanie powierzchni na skutek przejmowania lasów stanowiących własność prywatną oraz słabszych gruntów porolnych z Państwowego Funduszu Ziemi i Państwowych Gospodarstw Rolnych. Na początku lat sześćdziesiątych ogólny areał Nadleśnictwa wynosił ponad 8 tys. ha.

Rok 1973
Na podstawie decyzji Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych połączono dawne Nadleśnictwa: Czerwony Dwór oraz Skalisko i w takim kształcie jest ono do dnia dzisiejszego, powiększając jedynie swój obszar o przejmowane niewielkie obszary, głównie nieużytki porolne z przeznaczeniem do zalesienia.