Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Narada szkoleniowa i awanse 22.07.2016r.

Jak co roku spotkaliśmy się i na roboczo i uroczyście! Narada dotyczyła planów na rok 2017, udostępniania drzewostanów, odbioru i manipulacji surowca. W części oficjalnej - pożegnaliśmy współpracowników, którzy odeszli na emeryturę oraz wręczono awanse.