Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 31 pomników przyrody, tym:

  • pojedyncze drzewa –  6 szt.,
  • grupy drzew – 5 szt.,
  • głazy narzutowe –  3 szt.,

Wykaz poszczególnych pomników przyrody: