Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Lipowy Jar

Rezerwat został utworzony w celu zachowania dorodnego, wielogatunkowego lasu liściastego.

Lipowy Jar to niewielki rezerwat florystyczny o powierzchni 48,5 ha. Został utworzony w celu zachowania dorodnego, wielogatunkowego lasu liściastego, porastającego wzgórza o stromych zboczach, unoszących się nad głęboką doliną. Dnem doliny płynie strumień zasilany wieloma źródliskami. Na strumieniu spoczywają głazy narzutowe o średnicy dochodzącej do 1 m, często porośnięte przez mchy i wątrobowce. W obrębie rezerwatu na niewielkim obszarze występują różne typy zbiorowisk roślinnych. Nad ciekiem wodnym wąskim pasmem rośnie łęg gwiazdnicowo - olszowy. W drzewostanie panują grab, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy z domieszką klonu zwyczajnego, wiązu górskiego oraz w niewielkich ilościach brzoza brodawkowata i świerk pospolity. Runo jest bardzo bogate, często w typie ziołorośla. Na obszarze rezerwatu w wielu miejscach można obserwować jaćwieskie kręgi kamienne.


Rezerwat ścisły Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwałk Wielki

Perełka Puszczy Boreckiej

Rezerwat leśny Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwałk Wielki został utworzony w 1975 roku. Obszar rezerwatu wynosi niespełna 3 ha. Położony we wschodniej części Puszczy Boreckiej, jest perłą przyrodniczą dostępną tylko dla naukowców. Utworzono go w celu ochrony naturalnego lasu liściastego o składzie typowym dla Puszczy. Ze względu na to, że w okresie poprzedzającym utworzenie rezerwatu gospodarka leśna na wyspie praktycznie nie była prowadzona, drzewostan ma charakter naturalny, bez śladów zniekształceń. W jego runie skupiskowo występują rzadkie gatunki roślin – miesięcznica trwała, złoć mała, kokorycz pusta. Rezerwat, izolowany od lądu, stanowi doskonałe miejsce lęgowe dla ptactwa wodnego szczególnie kaczek.


Rezerwat częściowy Mazury

Ze względu na obecność wysepek oraz dobrze rozwiniętą część szuwarową, rezerwat Mazury odgrywa bardzo ważną rolę w ochronie ptaków.

Rezerwat częściowy „Mazury" o powierzchni 392,24 ha, utworzony został w roku 1981 w celu zachowania zespołu wodno-leśnego Puszczy Boreckiej. Obejmuje on lasy na wydłużonym wyniesieniu pomiędzy jeziorami Szwałk Wielki, Pilwąg i Łaźno, trzy zalesione wysepki na jeziorze Pilwąg wraz z jego wschodnią częścią.
Na terenie rezerwatu spotkać można przykłady sukcesji od roślinności wodnej poprzez szuwarową, zbiorowiska turzycowe, łozowiska do olsów i różnych postaci grądów. Podobne układy nie występują już w pozostałych rezerwatach na terenie Puszczy Boreckiej.
Ze względu na obecność wysepek oraz dobrze rozwiniętą część szuwarową, rezerwat odgrywa bardzo ważną rolę w ochronie ptaków.