Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe (Las mieszany świeży i las świeży stanowią ponad 50%). Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność przekracza 260 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych:

 • 72,77 - lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 19,66 - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 7,57 - olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych:

 • Sosna 29,13%
 • Świerk 28,45%
 • Brzoza 14,51%
 • Dąb 14,01%
 • Olsza 11,6%
 • Lipa 1,09%
 • Modrzew 0,52%
 • Jesion 0,19%
 • Grab 0,18%
 • Klon 0,12%
 • Jawor 0,11%
 • Osika 0,06%
 • Olsza szara 0,02%
 • Dąb czerwony 0,01%

Udział drzewostanów w klasach wieku:

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 12,98 proc. – I klasa
 • 16,24 proc. – II klasa
 • 24,52 proc. – III klasa
 • 19,17 proc. – IV klasa
 • 10,39 proc. – V klasa
 • 8,15 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów:

 • Klon 449,26 m sześć. / ha
 • Lipa 366,83 m sześć. / ha
 • Jawor 316,66 m sześć. / ha
 • Sosna 301,48 m sześć. / ha
 • Świerk 263,48 m sześć. / ha
 • Osika 259,72 m sześć. / ha
 • Grab 255,03 m sześć. / ha
 • Modrzew 243,12 m sześć. / ha
 • Olsza szara 242,86 m sześć. / ha
 • Brzoza 240,31 m sześć. / ha
 • Olsza 233,54 m sześć. / ha
 • Dąb 201,16 m sześć. / ha
 • Dąb czerwony 189,56 m sześć. / ha
 • Jesion 156,87 m sześć. / ha