Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja lasów Nadleśnictwa Czerwony Dwór

Certyfikacja to ważny proces zapewnienia jakości zarządzania. O tym jak pracujemy świadczy posiadany certyfikat PEFC.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że został jej przyznany Tu znajdziecie informacje o lasach HCVF w Nadleśnictwie Czerwony Dwór. Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC, dla nadleśnictwa Czerwony Dwór o numerze BVCPL/PEFCCFM/11/1-5  ważny do dnia 13.11.2026 r. obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej)
to największy system certyfikacyjny na świecie. Organizacja ta ocenia i uznaje krajowe systemy certyfikacji – obecnie 37 krajowych jednostek PEFC, certyfikowanych w tym systemie jest 303 747 440 ha lasów na świecie. Rada PEFC Polska działa przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Krajowe rady opracowują lokalne kryteria, które muszą być zatwierdzone przez PEFC Council w Genewie. Obecny standard został zatwierdzony w 2015 r.

Materiały do pobrania