Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne Obszarów Nieobjętych Gospodarowaniem

Konsultacje w sprawie Obszarów Nieobjętych Gospodarowaniem (ONG)

Nadleśnictwo Czerwony Dwór informuje, że w dniach od 31.10.2022 r. do 30.11.2022 r. trwają konsultacje w sprawie Obszarów Nieobjętych Gospodarowaniem (ONG).
Uwagi do przedstawionych materiałów można przesyłać na adres siedziby Nadleśnictwa Czerwony Dwór lub drogą elektroniczną na e-mail: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl.