Wydawca treści Wydawca treści

Bezpieczne korzystanie z lasów Nadleśnictwa Czerwony Dwór

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych lasów. Poniżej, dla Waszego bezpieczeństwa, znajdziecie informacje na temat ewentulanych utrudnień i bezpiecznego wypoczynku.

Las jest otwarty dla wszystkich!

Cieszymy się, że zdecydowaliście się na odwiedzenie Puszczy Boreckiej i Lasów Skaliskich.

W chwili obecnej (oprócz trwających prac gospodarczych) nie ma żadnych utrudnień i niebezpieczeństw w korzystaniu z zasobów leśnych Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

Informacja dla pieszych i rowarzystów: z użytkowania wyłączony jest most na drodze asfaltowej w leśnictwie Rogonie oddz. 177 - około 500m od zjazdu z drogi publicznej (droga technologiczna i przeciwpożarowa z Czerwonego Dworu w kierunku Gieraliszek).

Dodatkowe informacje dotyczące przebywania w strefie nadgranicznej są dostępne na stronie internetowej Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce Informacje dla turystów pod adresem:

https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/uwaga-turysto-tourist/17323,Informacje-dla-turystowInformationfor-tourists.html