Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring stanu lasów

Zgodnie z zasadami FSC, gospodarze lasu udostępniają opinii publicznej wskaźniki monitorowania stanu lasów.

Wskaźnik 8.2.1. FSC

Organizacje prowadzące działania gospodarcze w lasach dużych i średnich posiadają wdrożony plan monitoringu, który pozwala na obserwowanie zmian w warunkach:

  1. tempa przyrostu; odnowienia, składu gatunkowego i struktury wiekowej zasobów leśnych (część planu urządzenia lasu przygotowywanego według wymagań krajowych) (b, c)
  2. gospodarczego pozyskania niedrzewnych produktów leśnych takich jak nasiona, sadzonki, dziczyzna, stroisz i choinki (a).
  3. składu faunistycznego i florystycznego oraz dynamiki jego zmian
  4. zmian środowiskowych, wpływających na florę, faunę, glebę, zasoby wodne (erozja, gradacje szkodników, gatunki inwazyjne, miejsca gniazdowania zagrożonych gatunków ptaków) (c, d)
  5. społeczno-gospodarczych aspektów (koszty gospodarki leśnej, ilości wszystkich pozyskiwanych produktów; zmiany w relacjach społecznych i pracowniczych).
  6. zidentyfikowanych cech szczególnych obszarów leśnych o wysokich walorach ochronnych (patrz zasada 9)

Kryterium 8.5. FSC brzmi: „Uznając poufność informacji, gospodarze lasu udostępniają opinii publicznej podsumowanie wyników wskaźników monitorowania, z uwzględnieniem tych, ujętych w kryterium 8.2.".

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom Nadleśnictwo Czerwony Dwór udostępnia ze swej strony następujące dane:

Materiały do pobrania