Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja spotkań edukacyjnych

Nadleśnictwo Czerwony Dwór, w oparciu o Zarządzenie nr 32 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych z dnia 5 września 2017 r. w sprawie regulaminu uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa o zapoznanie się i zastosowanie warunków zawartych w załączonych dokumentach:

·       Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej,

·       Oświadczenie.

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Regulaminie kwestie zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację i przede wszystkim bezpieczeństwo.

Chętnych do współpracy prosimy o wcześniejsze uzgodnienie szczegółów wizyty bezpośrednio z nadleśnictwem.

Zgłoszenia prosimy składać na załączonym formularzu formularz zgłoszeniowy do Pani Aleksandry Sobotko, osoby zajmującej się edukacją leśną, na adres internetowy: aleksandra.sobotko@bialystok.lasy.gov.pl lub na adres ogólny nadleśnictwa czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl, a także pod numerem telefonu: 87 523 85 11.