Wydawca treści Wydawca treści

Zanocuj w lesie

Nadleśnictwo Czerwony Dwór przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Las jest otwarty dla wszystkich. Zapraszamy na tereny udostępnione w programie "Zanocuj w lesie" - w naszym przypadku to wspaniałe Lasy Skaliskie. Mapę udostępnionych terenów znajdziecie w serwisie Bank Danych o Lesie: Bank Danych o Lasach (lasy.gov.pl) zakładka "mapy bdl", warstwa "zanocuj w lesie" - mapę trzeba powiększyć i spozycjonować do wybranego obszaru. W naszym przypadku to teren obejmujący oddziały leśne obrębu Skalisko o numerach:
a)    16-27, 34-37, 39-43, 45,47-50 (teren leśnictwa Janki),
b)    63-77, 82A (teren leśnictwa Rogale),
c)    18-24, 28-32, 38,78-80, 80A, 81-83, 85, 88-96 (teren leśnictwa Ustronie).

Szanujcie las i osoby, które jak Wy z niego korzystają: zapoznaj się z zasadami bezpiecznego i etycznego przebywania na obszarze. Znajdziesz je wszystkie na stronie:

https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/program-zanocuj-w-lesie/pytania-dotyczace-obszarow-pilotazowych.

Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem:

https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

Szczegóły znajdziecie w załącznikach, na naszej stronie internetowej i profilu FB.

Zawsze możecie się z nami skontaktować: 87 523 11 85 lub czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl

Podzielcie się z nami uwagami i spostrzeżeniami - pozwoli nam to rozwijać program i jeszcze lepiej ugościć Was w lesie:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

Pamiętajcie o niezwykle ważnej kwestii: znajdując się w strefie nadgranicznej należy stosować się do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/uwaga-turysto-tourist/17323,Informacje-dla-turystowInformationfor-tourists.html

Do zobaczenia w lesie!