Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż choinek

Święta za pasem. Nic ich tak nie definiuje jak zapach igliwia...

Nadleśnictwo Czerwony Dwór prowadzi sprzedaż detaliczną choinek i stroiszu w siedzibach leśnictw wg następujących zasad:

  1. Sprzedaż odbywa się w dniach 19-23 grudnia każdego roku (w dni robocze) we wszystkich leśnictwach
  2. Leśnictwa Obrębu Skalisko dodatkowo będą prowadziły sprzedaż w dniach 2-5 stycznia każdego roku (w dni robocze).
  3. Sprzedaż odbywa się w godzinach od 08:00 do 10:00.
  4. Odbiór choinek następuje w dniu sprzedaży.


Poniżej znajdziecie cennik świątecznych drzewek i zieleni.